Odwiedzin strony:

Obecnie na stronie:  A A A

Zarząd cmentarza

  • Cmentarz to miejsce święte, na którym spoczywają w grobach szczątki naszych krewnych zmarłych. To chyba jedyne miejsce, które skłania każdego człowieka do refleksji nad własnym życiem, a wierzących nad własnym zbawieniem. Jest dobrym zwyczajem, by właśnie na cmentarzu szukać uspokojenia i wytchnienia w zawierusze tego świata, w codzienności pośród zajęć.

 

 

 Obowiązkiem wszystkich, którzy tak traktują to wyjątkowe miejsce, jest troska o czystość i estetykę naszego cmentarza.

 

Podobnie jak na innych cmentarzach także i na naszym zostały ustalone następujące zasady troski o cmentarz:

 

  • rodzina przez cały rok we własnym zakresie troszczy się o otoczenie i grób swoich bliskich zmarłych

 

  • wszelkie prace budowlane i remontowe przy grobach należy zgłosić w kancelarii parafialnej i uzyskać dla wykonawców zezwolenie na wjazd na cmentarz, należy również wskazać wykonawców tych prac;

 

  • bez uprzedniego uzgodnienia nie wolno stawiać ławeczek przy grobach, gdyż często stawiane pomiędzy grobami utrudniają przejście;

 

  • śmieci i odpady z cmentarza należy wrzucać do odpowiednich pojemników, nie na sąsiedni grób, przy ogrodzeniu lub poza nim;

 

  • pamiętać należy o wnoszeniu opłat co 20 lat (dzierżawa i koszty utrzymania cmentarza jak wywóz śmieci, woda, remonty i pielęgnacja).

 

Niech ta troska o cmentarz będzie przejawem naszej wiary, szacunku dla miejsca świętego, gdzie spoczywają nasi zmarli krewni i przyjaciele.


W sprawach związanych z pochówkiem zmarłych i grobami na cmentarzu parafialnym i komunalnym, zarząd cmentarza przyjmuje w kancelarii parafialnej (ul. Mickiewicza 5) lub pod numerem telefonu: 32 623 26 24 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00 i dodatkowo w piątek od godz. 16.00 do 18.00.


Przypominamy o obowiązku odnawiania prawa do grobu ziemnego, które powinno odbywać się co 20 lat, a do grobu murowanego (czyli grobowca) co 50 lat.

 

 Zarząd cmentarza nie ma obowiązku szukania osób właściwych do uregulowania opłaty. Brak zgłoszenia zastrzeżenia i niewniesienie opłaty po 20 latach pozbawia osoby roszczeń do przywrócenia prawa do grobu, a miejsce nieopłacone będzie służyć do kolejnego pochówku.

 

Istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.

 


UWAGA!

 

Dla osób, które nie mogą osobiście dokonać opłat podajemy adres i numer konta naszej parafii.

 

 

Parafia rzymskokatolicka św. Mikołaja

ul. Mickiewicza 5

32-500 Chrzanów

 

numer konta: 97 8444 0008 0000 0077 7087 0001

 

 

Bardzo prosimy podać jednocześnie numer kwatery, numer rzędu i numer grobu. W przypadku braku tych danych prosimy podać imię i nazwisko osoby zmarłej oraz datę śmierci.

 

 

 

 

statystyka