Odwiedzin strony:

Obecnie na stronie:  A A A

XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

 

 

XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie

 

Niedziela 13 października Dzień Papieski

Kościół św. Mikołaja w Chrzanowie

1015 Msza św. na inaugurację XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Śpiewa chór Canzona.

Cały dzień zbiórka na dzieło Nowego Tysiąclecia.

Poniedziałek 14 października

Kościół św. Mikołaja

1900 IV Chrzanowski wieczór uwielbieniowy –„Effatha” - „Otwórz się” z okazji rocznicy wyboru Jana Pawła II. Prowadzenie: ks. Roman Sławeński, Wspólnota Effatha i Janusz Saługa.

Wtorek 15 października

Kościół św. Jana Chrzciciela w Kościelcu

1700 Różaniec z błogosławionym bratem Marcinem Oprządkiem z Kościelca w XX lecie beatyfikacji.

Nabożeństwa różańcowe, z portretem Błogosławionego, jego różańcem, multimedialną prezentacją historii życia, odbędą się we wszystkich kościołach dekanatu chrzanowskiego w październiku.

Środa 16 października Dzień wyboru Jana Pawła II

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica

1600 Wieczór wspomnień o Wandzie Budek pedagog i społecznik: Klub Inteligencji Katolickiej, Akcja Katolicka, I LO. Występ artystyczny młodzieży.

Czwartek 17 października

MOKSiR Stara Kotłownia

1700 Twórczość Sługi Bożej Janiny Woynarowskiej w 40 lecie śmierci. Grupa Twórcza Cumulus.

Piątek 18 października

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

1730 Spotkanie autorskie z Ks. dr. Stefanem Misińcem – promocja książki Z nurtu wspomnień o Janie Pawle II.
Spotkanie prowadzi: Kamil Bogusz

Niedziela 20 października

Kościół Miłosierdzia Bożego na Kątach

1030 Msza św. Po Mszy św. Koncert poezji śpiewanej Janusza Saługi pt. "Uczta".

Dom parafii św. Mikołaja

1700 O Helence Kmieć zamordowanej w 2017 r. w Boliwii, opowie Anetta Szewczyk dyr. Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu.

Poniedziałek 21 października

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego

1000 Konferencja „Janina Woynarowska jako wzór osobowy pielęgniarki” - Anna Górska KIK w Chrzanowie, Marta Piechowicz Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chrzanowie. Program artystyczny w wykonaniu młodzieży II LO w Chrzanowie.

Wystawa Anny Górskiej o Janinie Woynarowskiej w 40 lecie śmierci.

Gra miejska Wojciecha Sali „Śladami Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej 1923 – 1979 po Chrzanowie” .

Wtorek 22 października

Kościół św. Jana Chrzciciela w Kościelcu

900 „Żyj tak, jakby każdy dzień był świętem” występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na Święto Patrona Szkoły.

Środa 23 października

Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej na Rospontowej

1700 Różaniec przeplatany myślami ks. Michała Potaczały w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chrzanowie.

 

Zapraszają: Klub Inteligencji Katolickiej, Par. św. Mikołaja, Stow. Przyjaciół Ks. M. Potaczało „Apostoł Dobroci”, duszpasterze rejonu Chrzanowa, Trzebini, Libiąża.

Tydzień Kultury realizowany jest przy udziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Chrzanowie

 

 

statystyka