A A A
 • Odmawiajcie Rózaniec!
  Odmawiajcie Rózaniec!

Róże Różańcowe

Koła Żywego Różańca są wspólnotą, która pełni misję głoszenia Ewangelii przez modlitwę różańcową podejmowaną w intencjach Kościoła powszechnego jak i lokalnego. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w RÓŻY codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.


 

W naszej parafii istnieją dwie Róże Żeńskie i jedna Róża Męska Żywego Różańca. Każda Róża składa się z 20 osób, a na jego czele stoi zelator. Nad wszystkimi rolę opiekuna sprawuje proboszcz ks. Roman Sławeński. Codziennie po Mszy świętej o godz. 8.00 przed Najświętszym Sakramentem odmawiają jedną część Różańca Świętego, modląc się w intencjach: papieskich, misyjnych i parafialnych. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz. 9.30 członkinie Róży Żeńskiej, a w drugą niedzielę miesiąca o godz. 9.30 członkowie Róży Męskiej spotykają się na wymianę pobłogosławionych tajemnic w ramach jednej Róży Różańcowej.


 

Zadania wspólnoty:

 •  Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach papieskich ogólnych, misyjnych, bieżących sprawach parafii, naszego społeczeństwa i całego Kościoła
 • Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego
 • Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika
 • Zamawianie Mszy św. o błogosławieństwo dla członków Róż w rocznicę ich założenia oraz za zmarłe osoby należące do Róży
 • Uczestnictwo w pielgrzymkach do sanktuariów Maryjnych

  

Odpust zupełny dla członków Róż Żywego Różańca:

 •  Przyjęcie do Koła Żywego Różańca
 • Uroczystość patronalna Róży
 • Narodzenie Pańskie
 • Zmartwychwstanie Pańskie
 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Wniebowzięcie Matki Bożej
 • Królowej Różańca Świętego
 • Niepokalane Poczęcie NMP
 • Ofiarowanie Pańskie

 

 Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św., wyzbycie się wszelkiego zła i pragnienie wytrwania w łasce uświęcającej.